SOMMERTUR 2011

 

Sommeren 2011 ga mange rike minner fra Litjbuan. Jeg var der hele 6 ganger. Aleine, og sammen med gode venner. Rannveig Vada, Tore Jessen, Nils Magnar Helle og Turid Einbu Gregersen var med. Dessuten traff jeg Egil Nilssen på Gravråkstuggu på Storbuan. Og Signe Oljemark og Tor Emanuel på Gåsbakken.

 

Været var stort sett godt på turene. Jeg fant godt med molter. Julemolta ble sikret, og vel så det! Blåbær var det mindre av. Piggsopp og annen sopp var det godt med. Mange gode dyre og fugleopplevelser ble det også. Fjellvåk, dvergfalk, hønsehauk, traner, grågjess, rødstilk, enkeltbekkasin, korsnebber, nøtteskriker og andre arter var kjekt å se! Elg ,rev, hare og rådyr dukket opp i skumringa på heimvegen .

Fuglekassene ble tømt. Bare to var uten reir .Ei er så gammel nå at taket måtte byttes ut, det var pill råttent. Jeg laget også ei ny kasse, som ble satt opp.

Det er tydelig at det er museår i år, det var mus overalt. Og døde lemen. Ikke rart det advares mot å drikke vannet! Hoggormen ved hytta var borte i år. Uvisst av hvilken grunn.

Litjbuan gror igjen av trær og kratt, som så mye av Norge. Jeg fikk ryddet litt på vegen langs myra, mot brurestene ved Fosstjønna. Og det ble til og med en tur i et område jeg aldri hadde vært før ,bak Aurtjønna, inn over myrene til Bergtjønna.

Det ble mange gode stunder på Litjbuan, sammen med gode venner. Rekreasjon på alle måter. Takk til alle som var med! Sommeren 2011 ga opplevelser som vanskelig kan beskrives, Litjbuan er et paradis som bare må oppleves. Jeg ser med stor glede tilbake på stundene der. Det er et sted der livet leves til fulle. Når jeg attpåtil har venner som deler opplevelsene der, da er det bare ett ord som dekker hvordan det er: Velsignelse.

Av:

Kjetil Lillebuan Vada

Klikk på bildet for å komme tilbake til hovedsiden